Jdeme s dobou - internet vítán

Na www stránkách ČČK MS Dolany můžete sledovat nejnovější fotografie týkající se naší činnosti.