CHCEME CHODNÍK - PETICE

29.01.2013 18:33
Petiční výbor Českého červeného kříže místní skupiny Dolany iniciuje petici za výstavbu chodníku v obci Dolany v ulici k Balkovům. Jedná se o velmi vytíženou dopravní tepnu naší obce, po které deně chodí mnoho dětí, maminek s kočárky a také seniorů. Aotomobily v této části málokdy respektují pravidla silničního provozu, a to zejména ve smyslu překračování povolené rychlosti. Radar, umístěný na začátku této lokality pro měření rychlosti aut, je sice plně funkční, ale řidiči si již na něj zvykli a jeho hlavní význam, upozornit na překročenou rychlost a auto zpomalit, se již nenaplňuje. Další možností pro zlepšení bezpečnosti na této silnici je vybudovat zde chodník, který by splňoval veškeré předpisy a tím nám napomohl cítit se v naší drahé vesnici více doma, v bezpečí!